Счетоводство

Професионални счетоводни услуги съгласно Закона за счетоводството и в съответствие с Международните счетоводни стандарти. Текущо отчитане на стопанската дейност на възложителя; обработване, обобщаване и анализиране на счетоводна информация съгласно МСС чрез използване на автоматизирана счетоводна система.

Заплати и личен състав

Аутсорсингът на администрирането на трудовите правоотношения ще ви помогне да се съсредоточите върху управлението на човешките ресурси и ще ви даде по-добър контрол и по-високо ниво на поверителност. Независимо от вида и сложността на вашата организация, ние предоставяме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с обработката на заплати и управлението на човешките ресурси.

Данъчни консултации

Ние ще Ви помогнем да разберете българските данъчни закони и приложимите международни споразумения и европейски регулации, необходими за комуникацията с данъчните органи на България, с цел минимизиране на данъчните рискове чрез комплексни данъчни консултации.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

Изпратете ни повече информация за вашия бизнес и вашите нужди. Колко фактури имате на месец? Колко са вашите служители? Имате ли нужда от някои специфични услуги? Ще Ви изпратим оферта по имейл възможно най-скоро.