book online btn white
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
от 150 лв. /месец
 • до 10 документа
ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
от 15 лв. /месец
 • за един служител
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
от 170 лв. /месец
 • до 10 документа
ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
от 17 лв. /месец
 • за един служител
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
от 190 лв. /месец
 • до 10 документа
ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
от 18 лв. /месец
 • за един служител

Забележка:

 1. “Документ” означава фактура, складова разписка, товарителница и други, с изключение на платежни документи (за плащане в брой или банкови);
 2. Допълнително ще бъдете таксувани за всяка банкова транзакция и плащане в брой (ако не е придружено от фактура) - 4 лв. на брой;
 3. Цената за счетоводство не включва обработка на заплати и личен състав;
 4. Цената включва годишно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет на НСИ, ако клиентът е използвал счетоводно обслужване при нас през цялата година;
 5. Клиенти, регистрирани в система Интрастат, се таксуват допълнително;
 6. Предложените цени са индикативни и подлежат на спецификация според специфичните изисквания и дейността на клиента. Свържете се с нас, за да получите обвързващо предложение;
 7. Посочените цени са в BGN, без ДДС

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

Изпратете ни повече информация за вашия бизнес и вашите нужди. Колко фактури имате на месец? Колко са вашите служители? Имате ли нужда от някои специфични услуги? Ще Ви изпратим оферта по имейл възможно най-скоро.