Промоционални условия за малките бизнеси засегнати от Covid-19 кризата

Най-тежкият удар на Covid-19 кризата понесе малкият бизнес в сферата на ресторантьорството, транспорта и туризма. Самото оцеляване на повечето представители на този сектор на икономиката е под въпрос. Ние вярваме, че неадекватните мерки за подкрепа на икономиката от страна на държавата налагат българският бизнес да поеме инициативата в свои ръце.

Това, с което нашата счетоводна фирма може да помогне е да дадем 30% отстъпка на всички наши клиенти, чийто бизнес е бил засегнат негативно от Covid-19 кризата. Свържете се с нас за повече информация.

Поискайте оферта. Изпратете ни малко повече информация за вашия бизнес и ние ще ви отговорим скоро.